Category Archives: Geen categorie

Museumhaven Leeuwarden feliciteert Stadswerf Leeuwarden met haar heropening

150 Jaar werfhistorie in Leeuwarden, Stadswerf Leeuwarden. Verborgen parel in Oldegalileën. Vandaag, 21 september 2017, heropend na zwoegen en gezamenlijke inzet. Geloof in eigen kunnen op een historische plek. Stichting Museumhaven Leeuwarden feliciteert de Stadswerf.

Het ligt er nu weer puik bij, de steigers en schiphuizen, het geheel van de werf, waar iedere dag mensen met een (tijdelijke) beperking aan het werk zijn met het werk aan schepen en aan onderhoud. Het is er goed toeven, aan het binnenstedelijke en beschutte water, in de werkplaats, op het hellinkje, in de schiphuizen. ’n Mooie en vooral een goede plek om te werken, met elkaar, voor elkaar.

De heropening vandaag is een eerbetoon aan mensen, aan inzet, aan historie en het besef dat wat goed is moet blijven. En wat goed is, zelfs nog weer beter kan. Stadswerf Leeuwarden heeft de afgelopen jaren met man en macht gewerkt aan een grondige opknapbeurt van de werf, zodat zij weer jaren mee kan. Plannen maken voor behoud en verbetering, fondsenwerven, koppen bij elkaar en uitvoeren met veel eigen inzet. Geen toeters en bellen, gewoon goed en gedegen te werk gaan met gebruikmaking van wat nog lang bruikbaar is. Het resultaat mag er zijn, Stadswerf Leeuwarden is vandaag heropend, onder luid applaus en met diepe waardering voor de mensen die hun schouders er onder hebben gezet.

Stadswerf Leeuwarden, bijzonder door de koestering van mensen voor scheepshistorie middenin de groeiende stad, een koestering die waarde krijgt in hedendaags denken over de betekenis voor ons allen. Kleinschalig, dichtbij, gepassioneerd en alleen te behouden als je er samen je schouders onder wilt blijven zetten.

Stichting Museumhaven Leeuwarden wenst werfbaas Mathijs Westra en alle mensen van en rond de stadswerf behouden vaart en een gezonde, puike toekomst!

 

 

Leerlingen Piter Jelles aan de slag met een nieuwe, beweegbare Prins Hendrikbrug

In een van de vernieuwde praktijklokalen van het Leeuwarder Lyceum Piter Jelles is vandaag door het bestuur van de Museumhaven Leeuwarden het startsein gegeven aan 90 enthousiaste leerlingen in het leskader Onderzoeken & Ontwerpen. De opdracht voor de komende paar maanden: ontwerp en maak een nieuwe, beweegbare Prins Hendrikbrug.

Na twee eerdere succesvolle ontwerpsessies heeft het Piter Jelles ook dit jaar leerlingen uit drie derde klassen groepsgewijs aan het werk gezet met de opdracht, waarin het hele traject van onderzoeken, kennis opdoen, schetsen, technisch tekenen, een schaalmodel maken, in beeld brengen van de diverse stadia en presenteren beoordeeld wordt.

Half november presenteren de leerlingen hun resultaten en kunnen wij de fraaiste en meest bijzondere ontwerpen met u delen.

Prins Hendrikbrug Leeuwarden

Met dank aan de vertrouwde beeldbank van Historisch Centrum Leeuwarden. De oorspronkelijke Prins Hendrikbrug die tot 1969  op z’n plek lag: Welk alternatief bedenken de leerlingen van het Leeuwarder Lyceum Piter Jelles?

 

 

 

 

Deel onze Droom: ’n vitale binnenstad met een Beweegbare PH- brug vanaf 2019!

Vanavond stemt de raad, ben jij er bij?

Beweegbare Prins Hednrikbrug

Ingezonden brief aan gemeenteraad, vandaag 10 juli 2017 in de LC

Spannende week: wordt de motie Prins Hendrikbrug Beweegbaar in 2019 aangenomen?

Een spannende avond gister in de gemeenteraad bij het indienen van de motie om de Beweegbare Prins Hendrikbrug in hartje stad daadwerkelijk in 2019 te realiseren. Lees het verslag in de LC van Erwin Boers:

Hoe gaat het ondertussen in de raad van Leeuwarden?

Vanavond 3 juli: indienen motie beweegbaar maken PH- brug…het wordt spannend!

Een bijzonder politiek moment: vanavond dienen een aantal partijen in de Leeuwarder gemeenteraad een motie in om het College op te roepen de plannen om de Prins Hendrikbrug weer beweegbaar te maken, op korte termijn in gang te zetten. De motie voorziet in het aanvangen van de uitvoering begin 2019, net na het Culturele Hoofdstadjaar. Krijgt Leeuwarden in 2019, 50 jaar na het afsluiten van de doorvaart, een nieuwe beweegbare Prins Hendrikbrug?

Het worden spannende weken, want zal de oproep van de indieners van het burgerinitiatief om de brug beweegbaar te maken, aanslaan bij een meerderheid in de raad? Keert de levendigheid in het Museumhavengebied weer terug, stemt de meerderheid in met een architectonisch mooie brug voor de recreatievaart? Zal bootliefhebbers straks echt weer een alternatief hebben om niet over het Van Harinxmakanaal te hoeven en veilig door de stad te varen als deel van de staande mastroute? Zullen inderdaad ondernemers hun kansen grijpen om langs het bevaarbare water activiteiten te ontplooien?

D66, PAL Groen Links, Verenigd Links, FNP, en Lijst Pier Tilma dienen de motie in om het College te bewegen tot actie nu de middelen er zijn . Ook Museumhaven Leeuwarden vaart wel bij de beweegbare Prins Hendrikbrug, die kwaliteit, leefbaarheid en levendigheid terugbrengt op het water, op de kades en in dit deel van de binnenstad. Het plan past bovendien naadloos in een integrale aanpak van de binnenstad, zoals het College dat deze maanden aan het voorbereiden is.

Omrop Fryslân bracht de motie vanochtend al ter sprake in haar radioprogramma:  http://www.omropfryslan.nl/utstjoering/fryslan-fan-e-moarn-fan-3-july-2017-0600

Zaterdag a.s. 13 mei: Opening Watersportseizoen Leeuwarden

Kom en doe mee van 13 – 16 uur tijdens de Openingsdag van het Leeuwarder watersportseizoen. Met Gemeente Leeuwarden, Green Joy, SUP Skool Leeuwarden, HCL, Praamvaren Leeuwarden, Praamvaren Friesland, Stadsstrand Leeuwarden en Museumhaven organiseren we een dag vol waterplezier. Met praamvaren, elektrisch sloepvaren, suppen, expo kijken, een echte zware fok hijsen aan boord van een tjalk….hop-on-en-hop-off, zoek je plek, geniet en doe mee!

Kijk voor het uitgebreide programma op  https://www.mooileeuwarden.nl/agenda/opening-watersportseizoen-leeuwarden-2017

Dien uw inzending varend erfgoed in voor It Moaiste fan Fryslan

Liefhebbers van varend erfgoed kunnen niet achter blijven nu ook de LC vandaag de oproep om Alles Dat Vaart een plek te geven in de verkiezing van het mooiste van onze provincie, wereldkundig heeft gemaakt. Dis dien uw inzending voor ’t mooiste varende erfgoed in en laat minimaal het varend erfgoed onlosmakelijk onderdeel zijn van Friesland!

Kijk op: http://itmoaistefan.frl/

LC 15 april 2017 It Moaiste fan FRL

Maarten bij SAIL

Museumhavenbewoner Stoomsleper Maarten is op dit moment in Amsterdam om haar opwachting te maken bij SAIL 2015.. Het vermaarde nautische spektakel is een prachtige parade van bizondere schepen en stoomslepers als Maarten, trotse sloomsleper uit Leeuwarden mogen natuurlijk niet ontbreken.Stichting Museumhaven Leeuwarden wenst Maarten en haar bemanning prachtige dagen op dit maritieme wereldtoneel.

 

 

Kom jij Kunst aan de Haven handje helpen?

Kunst aan de Haven, 6 & 7 juni, Museumhavengebied Leeuwarden

Kunst aan de Haven, 6 & 7 juni, Willemskade / Museumhavengebied Leeuwarden

Kunst aan de Haven, 6 & 7 juni a.s. in het Museumhavengebied / Willemskade tussen KunstKade en ARK Fryslan, kan nog wel een paar vrijwilligers gebruiken. Hand en spandiensten op verschillende locaties, dat is kortweg de omschrijving. Kijk voor meer informatie op de website Kunst aan de Haven of check Facebook/kunstaandehaven en geef je op. Top!

Bruggen van Warga blijven beweegbaar

(Van de gemeente Leeuwarden)– Bij de circa 50 bruggen die per 1 januari 2014 zijn overgegaan van de gemeente Boarnsterhim naar de gemeente Leeuwarden, is sprake van achterstallig onderhoud. In Wergea zijn 3 bruggen waarvoor groot onderhoud nodig is om de veiligheid te kunnen waarborgen.

Op dinsdag 4 maart was in café Landswelvaren te Wergea een informatieavond voor de inwoners van Wergea. Op deze avond maakten wethouder Harry van der Molen en projectleider Archan Zijlstra de plannen bekend voor de aanpak van 3 bruggen in het dorp.

Bruggen blijven beweegbaar

‘Het gaat om een grote investering in een tijd dat de gemeente behoorlijk moet bezuinigen. Maar na een zorgvuldige afweging heeft het college van b. en w. besloten om de bruggen in Wergea beweegbaar te houden’, aldus Van der Molen. Hiernaast wordt ook gekeken naar de mogelijkheid de damwand in de Foudering te vervangen en deze uit te baggeren, zodat de route voor sloepen en kleine boten naar de Alde Feanen wordt verbeterd.

en de brugwachter blijft…

Het college hecht veel waarde aan het behouden en bevorderen van de leefbaarheid. Met dit besluit wordt de leefbaarheid vergroot en neemt de vaarrecreatie toe. Hiernaast zullen toeristen in het dorp gebruik maken van voorzieningen als de supermarkt en het terras, waarvan het dorp profiteert. Ook kiest het college er voor om de werkgelegenheid te behouden door de bruggen beweegbaar te houden en door handhaving van bediening door een brugwachter.

Een deel van de werkzaamheden wordt uitgevoerd terwijl het verkeer er nog door kan. Tijdens het vervangen van de brugdekken wordt het verkeer enkele weken gestremd. Om de hinder zoveel mogelijk te beperken worden de bruggen niet tegelijkertijd aangepakt. Ook wordt er bij de ‘Grutte Brêge’ een tijdelijke fiets- en voetgangersbrug aangelegd. Het autoverkeer moet tijdelijk omrijden via de N31. Wanneer er sprake is van stremming wordt dit een aantal weken van te voren gecommuniceerd.