Tagarchief: Culturele Hoofdstad 2018

Vanavond 3 juli: indienen motie beweegbaar maken PH- brug…het wordt spannend!

Een bijzonder politiek moment: vanavond dienen een aantal partijen in de Leeuwarder gemeenteraad een motie in om het College op te roepen de plannen om de Prins Hendrikbrug weer beweegbaar te maken, op korte termijn in gang te zetten. De motie voorziet in het aanvangen van de uitvoering begin 2019, net na het Culturele Hoofdstadjaar. Krijgt Leeuwarden in 2019, 50 jaar na het afsluiten van de doorvaart, een nieuwe beweegbare Prins Hendrikbrug?

Het worden spannende weken, want zal de oproep van de indieners van het burgerinitiatief om de brug beweegbaar te maken, aanslaan bij een meerderheid in de raad? Keert de levendigheid in het Museumhavengebied weer terug, stemt de meerderheid in met een architectonisch mooie brug voor de recreatievaart? Zal bootliefhebbers straks echt weer een alternatief hebben om niet over het Van Harinxmakanaal te hoeven en veilig door de stad te varen als deel van de staande mastroute? Zullen inderdaad ondernemers hun kansen grijpen om langs het bevaarbare water activiteiten te ontplooien?

D66, PAL Groen Links, Verenigd Links, FNP, en Lijst Pier Tilma dienen de motie in om het College te bewegen tot actie nu de middelen er zijn . Ook Museumhaven Leeuwarden vaart wel bij de beweegbare Prins Hendrikbrug, die kwaliteit, leefbaarheid en levendigheid terugbrengt op het water, op de kades en in dit deel van de binnenstad. Het plan past bovendien naadloos in een integrale aanpak van de binnenstad, zoals het College dat deze maanden aan het voorbereiden is.

Omrop Fryslân bracht de motie vanochtend al ter sprake in haar radioprogramma:  http://www.omropfryslan.nl/utstjoering/fryslan-fan-e-moarn-fan-3-july-2017-0600

Studenten Politecnico prijzen belang grachten & open brug

Leeuwarden- ARK Fryslan organiseerde op donderdag 13 november Studio LWD2018 met ca. 40 internationale studenten van de Politecnico di Milano en hun deeltijd hoogleraar Marc A.Visser, tevens directeur van Hûs en Hiem. De studenten presenteerden hun onderzoek naar de impact van 14 voormalige Culturele Hoofdsteden op steden en inwoners en die Leeuwarden kan leren als Culturele Hoofdstad 2018.

Gebruik infra van grachten

Zorg dat je gedragen wordt door je inwoners, blijf vooral jezelf, maak gebruik van bestaande gebouwen en ga meer, veel meer met jullie infrastructuur van grachten en kanalen  doen, is samengevat hun boodschap. En: zorg dat wat je doet, een goede nalatenschap vormt voor je stad en haar inwoners. De studenten werken de komende maanden hun suggesties voor Leeuwarden verder uit. Marc Visser en diverse studenten zien grote kansen in de infrastructuur van grachten en kanalen, zeker als de Prins Hendrikbrug weer beweegbaar wordt.

Brug is voorwaarde

Marc Visser verwoordde desgevraagd de roep om het vervangen van de brug heel duidelijk: “…het is een destijds grote misser geweest, die je zo snel mogelijk moet herstellen. Juist een beweegbare brug is van groot belang voor verdere ontwikkeling van Leeuwarden. Maak de cirkel van bevaarbare grachten weer rond.” De directeur van Hûs en Hiem neemt de Prins Hendrikbrug mee in het nadere onderzoek dat zijn studenten de komende twee maanden gaan doen, juist omdat hij de nieuwe beweegbare brug als belangrijke voorwaarde ziet voor kansrijke ontwikkeling en als wezenlijk onderdeel van een goede, herkenbare entree van vanaf het station naar de stad.