Maandelijks archief: maart 2015

Debat PH- brug beweegbaar: een stap verder

Gisteravond was ‘t debat in de raad over het burgerinitiatief Beweegbare Prins Hendrikbrug. Over twee weken gaat het verder naar de besluitvormende fase. 

In het debat spreken eigenlijk alle partijen hun waardering uit voor het ingediende initiatief; het is immers een onderwerp dat al heeel lang boven de politieke tafel zweeft, maar nooit verder kwam dan dat. Stelligheid dat de brug er moet komen is er, onder andere bij D66, PAL Groen Links , Verenigd Links en bij NLP- voorman Feddema; tijdens het debat sluit ook FNP- voorman Tilma zich met waarderende woorden aan bij het initiatief, hij wijst op de breed gedeelde maatschappelijke behoefte van de brug.

CDA, VVD en CU zijn geen voorstander, omdat ze het probleem van financiering zien. Wethouder Koster komt evenals twee weken geleden tot de conclusie dat eigenlijk iedereen de beweegbare brug wel wil, ook gezien de enorme verbetering van de stedelijke kwaliteit. Het belang voor stad en provincie komt menigmaal op tafel, de vraag is of en hoe de provincie dat belang concreet wil maken.

Hoe nu verder? Het gaat om het geld en daar vraagt de wethouder duidelijkheid in. In de komende twee weken zal er overlegd worden voor en achter de schermen om te kijken hoe een motie zoals D66 die al heeft benoemd, er uit kan gaan zien en welk onderzoek het College verder zou moeten doen alvorens nader te besluiten. Spannende weken, er is werk aan de winkel bij politiek en initiatiefnemers.

 

Vandaag debat over ” verbinding met impact”

In de LC van vandaag staat de ingezonden brief over de impact van de beweegbare Prins Hendrikbrug. Voor wie niet de LC heeft, hieronder de tekst van de brief. 

Prins Hendrik brug; de impact van verbinding

De Leeuwarder gemeenteraad debatteert vandaag met het College over het burgerinitiatief om de Prins Hendrikbrug weer beweegbaar te maken. Al decennialang leeft de brede wens om de in 1969 geplaatste vaste Prins Hendrikbrug weer beweegbaar te maken; het argument de brug vast te verankeren en te verbreden, is gelukkig allang achterhaald. Nooit was politieke tij zo gunstig om te investeren in deze waardevolle verbinding.

De beweegbare brug betekent werk voor (Friese) architecten en bouwers, is een sterke stimulans voor toerisme en bestedingen in de binnenstad en maakt een fraaie entree van de binnenstad mogelijk. De stad is ontstaan aan en langs het water; wil Leeuwarden zich nadrukkelijker manifesteren in cultureel en economisch opzicht, doet zij dat het beste aan de hand van haar historische waterrijke infrastructuur. Beweegbare bruggen horen bij water; Fryslân is terecht trots op de unieke, positieve uitstraling van en enorme betekenis die het water heeft.

De Friese hoofdstad is nog te weinig een logische keuze voor watersporters; de beweegbare brug maakt de keuze voor Leeuwarden aantrekkelijker en veiliger. Meer toerisme betekent meer inkomsten voor de stad. Zeker met Grou als mooiste Friese watersportdorp binnen haar grenzen en de investeringen in het bevaarbaar maken van de regio rond de stad, kan de gemeente zelf niet weer achterblijven om de (ook in de stad wonende) overwegend kapitaalkrachtige watersporttoerist naar zich toe te trekken.

Leeuwarden, Hoofdstad van de Watertechnologie, heeft samen met de provincie de sleutel in handen om stad en provincie via water beter bereikbaar te maken, waardoor ook het buitengewoon aantrekkelijke vaargebied tussen Leeuwarden en Lauwersmeer enorm in waarde toeneemt en kansen krijgt voor verdere ontwikkeling. De brug betekent ook een stimulans voor de noordoostelijke krimpregio.

Het beweegbaar maken van de Prins Hendrikbrug betekent een verbinding met brede maatschappelijke meerwaarde: voor de herontwikkeling van de Blokhuispoort en omgeving, voor de ambities Culturele Hoofdstad, voor het aantrekkelijker maken van de prachtige historische binnenstad voor toeristen en historische schepen, voor het bij elkaar brengen van Friese meren, Leeuwarden en Dokkum , voor de verbetering van de leefbaarheid in de directe omgeving, voor het stimuleren van de regio, voor versterking van de ruimtelijke kwaliteit in de binnenstad en de gelegenheid een prachtentree te maken die impact heeft.

De meerwaarde laat zich nauwelijks in geld uitdrukken. Dit is het moment te kiezen voor een beweegbare brug met betekenis.

 

Oepke’s Brêge met Pieter de Groot

In de LC van vandaag schrijft Pieter de Groot een prachtige column over straatnamen naar aanleiding van het benoemen van de westelijke ringweg naar oud- burgemeester Johannes Brandsma. Aan het einde van zijn zaterdagse verhandeling memoreert De Groot Oepke Santema, provinciaal ambtenaar, amateurhistoricus en van 1949 tot 1967 raadslid voor de CHU.

Santema verzet zich als een van de zeer weinigen destijds tegen ” historisch verantwoorde ingrepen” als de demping van Het Vliet en het vervangen van de prachtige beweegbare Prins Hendrikbrug door een vaste oeververbinding. Het laatste besluit was voor hem de druppel. ” Heeft Leeuwarden dan geen belang bij een doorgaande verbinding voor schepen?”, vroeg hij zich af. ” Beseft men dan niet dat men de stad door zo’n voorstel aan te nemen, ernstig benadeelt?”

“Het besef”, zo schrijft De Groot ” is er een halve eeuw  later wel…zo is gebleken. Het wachten is op een schip met geld. Laten we de brug alvast Oepke’s brêge noemen.”

PH- brug beweegbaar: D66 Fryslan roept provincie op zich in te zetten

De nieuwe fractie van D66 in Provinciale Staten heeft bij  monde van fractievoorzitter Margreet Mulder de provincie en alle statenfracties opgeroepen zich in te zetten voor het weer beweegbaar maken van de Prins Hendrik- brug.

De provincie zet zich al jarenlang in voor verbetering van Friesland, onder meer met het Friese Merenproject. De beweegbare PH- brug past in die gedachte omdat zij hoofdstd Leeuwarden, Dokkum en Lauwersmeer voor veel watersporters dichterbij brengt en . Voor de provinciale D66- fractie alle reden het initiatief uit de hoofdstad van harte aan te bevelen bij alle andere fracties en het nieuwe provinciebestuur.

Maandagavond 30 maart a.s.debatteert de raad met het Leeuwarder College over het plan om Leeuwarden weer een beweegbare Prins Hendrikbrug te geven en zo ook de binnenstad een entree van betekenis te geven.

Bapao, Bierbrood & Beerenburg

Twintig foodbloggers uit ‘t hele land, enthousiaste foodpresentaties van lokaal lekkers. Het was een mooie ochtend aan boord van Stanfries X dankzij uitnodigende inspanningen van Merk Fryslan, Hoofdstad van de Smaak en WEareGRUTSK. Een dag lang zwerven de foodbloggers uit alle hoeken van Nederland door de stad en krijgen overal lekkernijen en bijzondere Friese smaken voorgeschoteld. Vanochtend in de Museumhaven presenteerde Barbara bijzondere vis van Ailand en even verderop aan boord Stanfries X ontvingen we Koopmans met het nieuwe Fryske broodje bapao vol Friese ingredienten, overheerlijk Liwwadder Bierbrood van Hielke van der Tuin en als afsluiting een ouderwets goeie Friesche Beerenburg van Boomsma. Verhalen over lokale smaken gemaakt in Leeuwarden, de kracht vn Fryslân. Passend in een actieve haven, de Museumhaven Leeuwarden. Mag de brug ook nog open?

Burgerinitiatief Beweegbare Brug: vanavond 19.00 Raadszaal Stadhuis

Vanavond is het zover: dan staat het burgerinitiatief voor een nieuwe, beweegbare Prins Hendrikbrug op de politieke agenda van de Leeuwarder gemeenteraad.

U bent van harte welkom dit historische moment mee te maken: voor het eerst sinds de huidige brug in 1969 werd verankerd in onwrikbaar beton, ligt er een initiatief op tafel. Het moment is aangebroken om te kijken of de gemeenteraad het enthousiasme van veel bewoners, bedrijven en organisaties deelt. Het College heeft zich positief uitgesproken; nu is de gemeenteraad aan zet.

Steun Museumhaven Leeuwarden, watersporters, toerische organisaties, architecten, ondernemers en vele, vele anderen: voor verdere ontwikkeling van de stad, voor verbetering van ruimtelijke kwaliteit en een onweerstaanbare stad voor historische schepen. En een nieuwe entree voor de binnenstad met blijvende impact. Maandag 23 maart 2015, Raadszaal Stadhuis, Hofplein 38, Leeuwarden; aanvang debat 19.00 uur.

 

Hjoed op Omrop Fryslan; de beweegbare PH- brug

De opnames voor het populaire programma van de Omrop zijn vanochtend gemaakt. Museumhaven- bestuursleden Chris Borsten en Niek Donker worden door Weny Kennedy van de Omrop geinterviewd over het burgerinitiatief. Morgenavond staat de beweegbare Prins Hendrikbrug op de agenda van de Leeuwarder raad, dus alle reden vandaag voor Omrop Fryslan om op de Willemskade de indieners van het burgerinitiatief hun verhaal te laten vertellen. Onder een aangenaam zonnetje worden de radio- en televisieopnames gemaakt, bij de Prins Hendrikbrug, bij de Beurs met Stanfries X en Achmea op de achtergrond. Een mooie zondag; kijk vanavond!

23 Maart: behandeling burgerinitiatief Beweegbare PH- Brug

Leeuwarden- Maandag 23 maart a.s. is een historische dag voor Leeuwarden: op de politieke agenda staat de behandeling van het burgerinitiatief voor een nieuwe, beweegbare Prins Hendrikbrug in hartje binnenstad. Aanvang van het voor publiek toegankelijke debat is om 19.00 uur, Raadszaal, Hofplein 38.

Op 18 december 2014 diende de Stichting Museumhaven Leeuwarden het burgerinitiatief formeel in bij de voorzitter van de raad, burgemeester F. Crone. De Stichting verzoekt de politiek om de huidige vaste brug te vervangen door een beweegbare brug. Daarmee wordt de historische situatie hersteld en is de oostelijke doorvaart door de stad weer mogelijk. In 1969 is de draaibare Prins Hendrikbrug in hartje centrum onnodig  vervangen door een vaste brug en nam Leeuwarden afscheid van de functie van haar historische waterrijke infrastructuur, die tot opkomst, ontwikkeling en bloei van de stad heeft geleid. De beweegbare brug is sinds ’69 vaak bedacht in nieuwe vergezichten en concepten, maar realisatie is er nooit van gekomen.

De belemmering zorgt sinds 1969 voor een statische oostzijde van de binnenstad –tussen de brug en de Blokhuispoort-, belemmert een vlotte doorvaart van Grouw naar Leeuwarden, Dokkum en Lauwersmeer, verhindert initiatieven als dagelijkse rondvaarten tussen Leeuwarden, Prinsenhof, Alde Feanen en Grouw en stagneert verdere (sociaal)economische en recreatieve ontwikkeling in en om de stad.

Een ideaal moment

Een nieuwe en beweegbare brug optimaliseert de waterrijke infrastructuur en biedt een goede mogelijkheid een herkenbare entree van station naar binnenstad te creëren. De Friese hoofdstad heeft met Culturele Hoofdstad 2018 in het vooruitzicht een prachtige kans en het een ideale moment om de international bejubelde waterrijke infrastructuur,  de entree en de ruimtelijke kwaliteit van de binnenstad in een klap te verbeteren. Al decennia lang rouleren plannen om de brug weer beweegbaar te maken; Stichting Museumhaven Leeuwarden meent dat dit het ideale moment is het besluit tot realisatie daarvan te nemen.

Veel steun

Stichting Museumhaven Leeuwarden heeft voor het initiatief veel steun mogen ontvangen van inwoners, bedrijven, watersporters, vertegenwoordigers van Hiswa, KNWV en Recron en natuurlijk de Leeuwarder watersportverenigingen en – bedrijven. Dank daarvoor!

 

 

Bruggen van Warga blijven beweegbaar

(Van de gemeente Leeuwarden)– Bij de circa 50 bruggen die per 1 januari 2014 zijn overgegaan van de gemeente Boarnsterhim naar de gemeente Leeuwarden, is sprake van achterstallig onderhoud. In Wergea zijn 3 bruggen waarvoor groot onderhoud nodig is om de veiligheid te kunnen waarborgen.

Op dinsdag 4 maart was in café Landswelvaren te Wergea een informatieavond voor de inwoners van Wergea. Op deze avond maakten wethouder Harry van der Molen en projectleider Archan Zijlstra de plannen bekend voor de aanpak van 3 bruggen in het dorp.

Bruggen blijven beweegbaar

‘Het gaat om een grote investering in een tijd dat de gemeente behoorlijk moet bezuinigen. Maar na een zorgvuldige afweging heeft het college van b. en w. besloten om de bruggen in Wergea beweegbaar te houden’, aldus Van der Molen. Hiernaast wordt ook gekeken naar de mogelijkheid de damwand in de Foudering te vervangen en deze uit te baggeren, zodat de route voor sloepen en kleine boten naar de Alde Feanen wordt verbeterd.

en de brugwachter blijft…

Het college hecht veel waarde aan het behouden en bevorderen van de leefbaarheid. Met dit besluit wordt de leefbaarheid vergroot en neemt de vaarrecreatie toe. Hiernaast zullen toeristen in het dorp gebruik maken van voorzieningen als de supermarkt en het terras, waarvan het dorp profiteert. Ook kiest het college er voor om de werkgelegenheid te behouden door de bruggen beweegbaar te houden en door handhaving van bediening door een brugwachter.

Een deel van de werkzaamheden wordt uitgevoerd terwijl het verkeer er nog door kan. Tijdens het vervangen van de brugdekken wordt het verkeer enkele weken gestremd. Om de hinder zoveel mogelijk te beperken worden de bruggen niet tegelijkertijd aangepakt. Ook wordt er bij de ‘Grutte Brêge’ een tijdelijke fiets- en voetgangersbrug aangelegd. Het autoverkeer moet tijdelijk omrijden via de N31. Wanneer er sprake is van stremming wordt dit een aantal weken van te voren gecommuniceerd.