Maandelijks archief: april 2015

Stoomsleper Maarten in Koningsdag- parade Dordrecht

Maarten, stoomsleper

De Maarten: in 1926 in opdracht van de Gebroeders Bos gebouwd in het Gelderse Deest bij de Gebr. Van der Werf en gedoopt als ‘Cor Adri’.

Museumhaven Leeuwarden is a.s. maandag op Koningsdag vertegenwoordigt in Dordrecht; de monumentale stoomsleper Maarten is op dit moment onderweg om mee te varen in de Grande Parade van de Drchtsteden. Tijdens Koningsdag nieuwe stijl zal het maritieme leven een belangrijk deel uitmaken van de festiviteiten met als sluitstuk een imponerende parade van schepen die door Willem- Alexander en Maxima wordt gadeslagen vanaf de wal. De stoomsleepboot ‘Maarten’ van Henk van Duuren maakt deel uit van dit spektakel dat u via de NOS kunt volgen.

Leeuwarden investeert in waterfront

Waterfront Leeuwarden

Waterfront Leeuwarden, investeren in de waterrijke hoofdstad van Fryslan

Een betere bereikbaarheid van het Leeuwarder waterfront en het versterken van de verbinding tussen water en stadsleven. Leeuwarden heeft alle reden om te investeren in een aantrekkelijker waterfront, zowel voor de watersporter als de toerist die watertoerist kan worden. Gemeente en provincie maken de komende twee jaar de uitvoering mogelijk van een aantal projecten langs het water; Leeuwarden Waterfront. Gedeputeerde Jannewietske de Vries en wethouder Isabelle Diks presenteerden vanmiddag de plannen waar bijna 1,5 miljoen euro mee gemoeid is; tweederde betaald door provincie Fryslân en eenderde door gemeente Leeuwarden. De zo gewenste Prins Hendrikbrug staat niet in het plan; de als bottleneck omschreven brug is aan de orde gekomen, maar voor Waterfront is het investeringsniveau van de nieuwe brug te hoog en de realisatietermijn te kort (2015- 2016). Wat gebeurt er wel de komende twee jaar?

Aanleg cruisseschepen

Een degelijke en goed voorziene aanlegplaats voor cruiseschepen aan de Snekertrekweg; het aantal van 25 cruiseschepen per jaar kan omhoog als de aanleg voor deze schepen in de stad beter wordt. Niet alleen komen er een aanlegsteiger en meerpalen, er komen vooral ook goede voorzieningen (vuilwater, drinkwater en afval) en wordt de op- en afstap naar de Snetertrekweg verbeterd. De aanlegsteiger kan als er geen cruiseschepen liggen, door de waterrecreatie worden gebruikt.

Blokhuispoort vanaf water ontsluiten

Rond de zonnige kant van de Blokhuispoort komt een zogeheten boardwalk met een terras aan het water; de steiger krijgt bovendien een elektrisch oplaadpunt. De bereikbaarheid van de Blokhuispoort vanaf het water wordt zo mogelijk vooruitlopend op de verbouwing van het monumentale gebouw in de loop van de komende jaren. Helaas staat in dit projectplan (nog) niet de verbinding van deze prachtige boardwalk van Blokhuispoort naar Beurs en Museumhaven- zoals in de aanloop naar het plan als optie is gesuggereerd door Stichting Museumhaven-  maar wellicht kan dat met steun van een aantal wakkere raadsleden alsnog gerealiseerd worden.

Doorvaart van en naar Groene Ster

De doorvaart van het centrum naar de Groene Ster en de Wielen wordt mogelijk door bij Schilkampen een doorsteek te maken. Het verbinden van Cammingahaburen met de stad is wezenlijk voor de beleving en de mogelijkheden van inwoners en waterrecreanten. Een andere routeverbetering zit in de brug van Goutum (in de Tearnsteryk) die wordt opgehoogd tot 1.50 meter om de sloepenroute naar Grou te verbeteren.

Stadsstrand

En jawel, Leeuwarden zou geen hippe stad zijn  als het geen stadsstrand krijgt! Het loungestrand, SUP-locatie, plek om SUPboards te stallen en aanlegplek om te chillen is bedacht op een klein gedeelte van de NDC- parkeerplaats (Sixmastraat), tegen het spoor en aan de Potmarge, dus op een paar honderd meter varen van de Museumhaven en Blokhuispoort. Het strand is een initiatief van Greenjoy dat onder meer de elektrische sloepen bij de Beursbrug verhuurt; het is het enige project binnen Waterfront dat mede door een private partij betaald wordt.

Naast deze projecten wordt geinvesteerd in betere promotie en acquisitie; zo komt er in elk geval weer een nieuwe waterkaart van Leeuwarden en omgeving.

Relatie met PH- brug

Leeuwarden wordt door met de projecten aantrekkelijker voor de watersporter en voor de toerist die het water wil ontdekken. Het plan is (weer) een stap om de potentie van het water beter te benutten. Er kan meer, veel meer om de economische potentie van het water in de stad op te krikken; wensen zijn en blijven er. Meer op- en afstapplaatsen voor de bootvaarder die de stad wil verkennen of een terrasje wil pakken, ophoging van onzinnig lage bruggen in de Potmarge en natuurlijk een beweegbare Prins Hendrikbrug. Over de brug zegt het Waterfrontplan: “Mocht de Prins Hendrikbrug op termijn vervangen worden, dan sluiten de gerealiseerde pojecten daar goed op aan.”

 

 

Initiatief PH- brug aanleiding breed onderzoek

Het burgerinitiatief Beweegbare Prins Hendrikbrug van Museumhaven Leeuwarden heeft geleid tot een volgende stap. Een brede meerderheid sloot zich in de Leeuwarder raad aan bij een motie gisteravond van D’66 en PvdA die het College opdraagt voor september a.s. een breed onderzoek te doen naar effecten en kosten van de beweegbare brug en de oostelijke vaarroute.

Waardering

De eerste stap is gezet; Museumhaven Leeuwarden is tevreden met deze voorlopige uitkomst en heeft waardering voor de wijze waarop gemeenteraad, College en griffie met haar initiatief zijn omgegaan. Er is werk aan de winkel, voor het College maar ook voor Musumhaven Leeuwarden om te kijken waar zij kan bijdragen aan het gevraagde onderzoek. In september 2015 moet het onderzoek klaar zijn en kan de gemeenteraad zich buigen over de uitkomsten; aansluitend wordt bekeken wat de volgende, concrete stap wordt.

Provincie

Vandaag volgt meteen weer een volgend spannend moment in de weg die moet leiden tot de beweegbare PH- brug: de beantwoording van de schriftelijke vragen die door de Provinciale Statenfractie van D66 zijn gesteld aan het huidige College van Gedeputeerde Staten over haar standpunt inzake het beweegbaar maken van de PH- brug en de mogelijke steun van de provincie aan de gemeente.

De volledige motie zoals op maandag 13 april 2015 is aangenomen: Motie burgerinitiatief BeweegbarePrins Hendrikbrug

 

Stanfries X startschip Elfstedenroeimarathon

Poster Elfstedenroeimarathon

Stanfries X, ‘t trotse vlaggeschip van Museumhaven Leeuwarden, is op vrijdag 15 mei a.s. officieel startschip voor dertigste editie van de Elfstedenroeimarathon. Het jubilerende grootste roeifestijn van Nederland, georganiseerd door de Leeuwarder Roeivereniging Wetterwille, start 15 mei in de Prinsentuin vanaf 20.00 uur voor de ca. 100 teams uit binnen- en buitenland; de marathon moet binnen 24 uur worden afgelegd. Na twee jaar afwezigheid is Stanfries X weer startschip; de hereniging van oude bekenden dus. Museumhaven Leeuwarden is verheugd dat Stanfries X weer de eer te beurt valt om als startschip te dienen. Kom de roei-teams aanmoedigen bij hun start op vrijdag 15 mei, vanaf 20.00 uur; de roeiers starten dan voor hun eerste mijlen richting Dokkum. Zaterdag 16 mei einde middag, begin avond is de finish bij het clubhuis van Wetterwille.

Wie wint eerste Rondje Oldehove?!

Zaterdag 25 pril 2015 a.s. wordt het eerste Rondje Oldehove gezeild; een wedstrid om de noordoost vanuit de Museumhaven en terug. Er wordt gezeild in twee klassen, met Valken en met eigen open zeilboten. Links en rechts om mag de route worden gevaren; zeilen, peddelen, jagen, bomen, het mag allemaal, maar gebruik van motorvermogen is verboden. De start is een Elfstedenstart naast Cafe De Stee, de finish is ook bij en in De Stee. Waarom? Omdat Cafe De Stee & Oldehove Bier sponsor zijn van dit prachtige event voor bikkels & doeners. Inschrijven kan vanaf nu, kijk op de website voor het inschrijvingsformulier!  Op naar eeuwige roem; wie wordt de eerste winnaar van dit jaarlijks terugkerende evenement? De wisselbokaal en andere fraaie prijzen worden ook beschikbaar gesteld door De Stee.

Rondje Oldehove is een initiatief van Stichting Museumhaven Leeuwarden i.s..m. Kees Botman / BUOG om de watersport en vooral de basis van het zeilen te promoten. De exacte route, met een vaartijd van enkele uren, wordt pal voor de start bekend gemaakt.