Categoriearchief: Prins Hendrikbrug

Leerlingen Piter Jelles bedenken oplossingen nieuwe, beweegbare PH- brug

Leerlingen van drie derde klassen van het Leeuwarden Lyceum / Technasium Piter Jelles bedachten de afgelopen maanden bijzonder verrassende oplossingen en ontwerpen voor een nieuwe beweegbare Prins Hendrikbrug.

De school vroeg Museumhaven Leeuwarden mee te denken over een les- serie binnen het vak Ontwerpen & Onderzoeken met als inzet het bouwen van een beweegbare PH- brug. In november gaf Museumhaven de leerlingen een pakket eisen en achtergronden mee voor hun onderzoek. Afgelopen week presenteerden de leerlingen in 22 groepjes hun beweegbare brug- modellen. Aan de hand van digitale presentaties, schetsen, technische tekeningen, modellen en zelfs een enkele animatiefilm vertelden ze trots over hun ontwerpfilosofie en keuzes en legden ze de werking van hun model uit.

In de uiteindelijke beoordeling vroeg Museumhaven Leeuwarden het advies en inzicht van Hus en Hiem. Verrassende bruggen en bijzondere ontwerpen zoals de waterdruppelbrug, sommige spectaculair zoals de op hydraulische pijlers rustende afzinkbare brug (wellicht een wereldprimeur?) en een oprolbare brug; sommige ontwerpen briljant, andere vooral functioneel in vorm maar bijzonder in ontwerp of uitstraling. ‘Vooral mooi om te zien hoe de leerlingen zich hebben vastgebeten in het onderwerp, wat leerlingen kunnen en durven bedenken en hoezeer ze op zoek gaan naar eigen ontwerpkeuze en dat vertalen in studie en model’, luidde samengevat het gezamenlijke oordeel.

Museumhaven Leeuwarden is verheugd over de samenwerking met Piter Jelles en prijst de inzet, het onderzoek, de presentaties en de verrassende uitkomsten van de klassen 3A,B en G van het Piter Jelles. Hieronder een selectie van de 22 ontwerpen. Alle leerlingen bedankt!

Centralisatie brugbediening in gemeenteraad 09-11

Vandaag, 9 november, bespreekt de gemeenteraad van Leeuwarden (o.a.) het voorstel voor centralisatie van de brugbediening in de gemeente en omliggende dorpen. Provincie Fryslân en gemeente werken samen aan het verbeteren van de brugbediening voor de recreatievaart, door afstemming van openingstijden, het afschaffen van pauzes en het ‘klompgeld’ en het zoveel mogelijk centraal bedienbaar maken van bruggen. Een complexe operatie, die inzichtelijk is gemaakt in het uitgebreide Projectplan dat door het Provinciale Friese Merenprojectbureau is gemaakt. Voor wie het gesprek in de raad wil bijwonen, het begint om 21.00 uur en meer informatie vindt u hier.

Onderzoek provincie spoorbrug Van Harinxma; verlegging staande mast route?

De provincie Fryslân onderzoekt hoe het verder moet met de spoorbrug in het Van Harinxmakanaal om te komen tot zoals ze schrijft, een robuuste oplossing voor trein- en waterverkeer. De eerste optie is een interessante vanwege de verlegging van de staande mast route. Onderstaand geven we de volledige tekst weer van het persbericht van de provincie van vandaag, 14 oktober 2015:

De provincie Fryslân onderzoekt een oplossing voor de spoorbrug bij het Van Harinxmakanaal op het spoortraject van Leeuwarden naar Zwolle. Deze biedt op termijn onvoldoende doorvaartmogelijkheden voor de scheepvaart om de brug te passeren. Met de NS zijn namelijk afspraken gemaakt voor het rijden van vier treinen tussen Leeuwarden en Zwolle in 2021. Hierdoor kan de brug minder vaak open voor scheepvaart.

De provincie Fryslân wil hiervoor nu de volgende drie oplossingen verder onderzoeken. Dit om tot een robuuste oplossing te komen voor trein en scheepvaart.

Aanpassen staande mastroute

Door de staande mastroute te verleggen via het centrum van Leeuwarden, wordt de spoorbrug op het Van Harinxmakanaal minder belast. Door de beroeps- en recreatievaart deels te scheiden ontstaat er meer ruimte voor de beroepsvaart om de spoorbrug te passeren. Alleen de beroepsvaart en diepstekende zeiljachten varen dan via het Van Harinxmakanaal en de spoorbrug.

Vervangen spoorbrug

Bij deze oplossing worden alle mogelijke opties onderzocht voor het moment dat de spoorbrug moet worden vervangen. De brug bereikt over circa 25 jaar het einde van haar technische levensduur. Onderzocht wordt welke uitwerking de beste oplossing biedt om de doorvaart van schepen en het passeren van treinen op de beste manier te laten plaatsvinden.

Baggeren

Door het traject Fonejacht – Leeuwarden op het Van Harinxmakanaal verder uit te diepen kan de spoorbrug met een normale snelheid worden gepasseerd door de beroepsvaart. Grote schepen hebben op dit moment onvoldoende bodemvrijheid (ruimte voor de kiel) waardoor deze schepen de brug nu langzamer moeten passeren.

Resultaten

De drie oplossingsrichtingen worden de komende tijd verder onderzocht. Hierbij brengt de provincie de kosten en effecten van de oplossingen in kaart. De verwachting is dat de resultaten in het voorjaar van 2016 bekend zijn.” (einde persbericht provincie Fryslan).

 

 

De ophaalbare PH- brug van Piet van der Wal

Gemeenteraadslid Piet van der Wal en PAL Groen Links verblijden ons – voorstanders van een beweegbare Prins Hendrikbrug – met ‘hun’ ophaalbare Prins Hendrik-brug. Komende maandag zal Van der Wal het plan ook inbrengen in de raad en het plan meegeven aan wethouder Thea Koster om het toe te voegen aan het lopende onderzoek. Hebt u ook een brugplan? Mail het naar info@museumhavenleeuwarden.nl. Piet presenteert:

VIDEO: De ophaalbare brug van PAL Groen Links

“Als uitwerking van het door het raad van Leeuwarden ondersteunde burgerinitiatief “Beweegbare Prins Hendrikbrug Leeuwarden” stelt de raadsfractie van PAL GroenLinks voor de bouw van een nieuwe Prins Hendrik-OPHAAL-brug op basis van het huidige brugplein over de Zuidergracht/Museumhaven te Leeuwarden. Deze ophaalbrug herstelt de recreatieve staandemast-vaarroute langs de zuidkant van de binnenstad en door Nieuwe kanaal (Emmakade). Deze animatievideo geeft een indruk van de mogelijkheden de investeringskosten te drukken door gebruik te maken van de (fundamenten) van de middenpijler , de landhoofden en een deel van het bestaande brugdek.”

 

Tevreden terugkijken op Kunst aan de Haven

Museumhaven Lwrd tijdens Kunst aan de Haven,6 en 7 juni 2015

Museumhaven Leeuwarden tijdens Kunst aan de Haven,6 en 7 juni 2015; dichters dragen voor aan boord van de Waalschokker WUTA,

De kunstmanifestatie Kunst aan de Haven 2015 afgelopen weekend 6-7 juni is in alle opzichten geslaagd. Het mooie weer, de unieke locaties en de diversiteit aan kunstenaars en artiesten trokken afgelopen weekend veel bezoekers naar de zonovergoten Museumhaven van Leeuwarden.

Het publiek was lovend over het kwalitatief hoge niveau, de diversiteit, de unieke locaties en de passie en beleving die de kunstenaars met hun werk toevoegden aan het thema reizen; de haven als begin- en eindpunt van een reis. De schepen en de panden aan de kade, de Museumhaven, Harmonie, Kunstkade, De Bres, ARK Fryslan, bibliotheek…het bleek een mooie route met verrassende belevingen waar veel plezier aan werd beleefd.

Het is een mooi begin geweest…en nu op naar volgend jaar!

Kunst aan de Haven Leeuwarden

Kom dit weekend genieten van de prachtige kunstmaniestatie in Leeuwarden, tussen Harmonie en ARK Fryslan. Vrij toegankelijk.

Piet’s Weer vanuit Museumhaven

Luister voor het weer vandaag en de rest van de week naar Piet Paulusma, die vanuit Museumhaven Leeuwarden de zonnige kant van Leeuwarden beschouwt en gehoor geeft aan de beweegbare Prins Hendrikbrug: http://www.pietsweer.nl/videos/2015/1-juni-2015-piets-weerbericht-2/

Met SBS & Piet Paulusma op de PH- brug

Prins Hendrikbrug, Leeuwarden

Prachtig beeld van de oude Prins Hendrikbrug voor 1969: bewaard dankzij de Beeldbank van Historisch Centrum Leeuwarden

Vandaag maandag 1 juni, 18.30 uur: Piet Paulusma komt met de TV- camera’s van @SBS straks naar de nog niet beweegbare Prins Hendrikbrug  Piet Paulusma wil graag weten wat het prachtige Leeuwarden nog ontbeert. GreenJoy Leeuwarden zorgt dat we een mooie sloep ter beschikking hebben om het verhaal van de beweegbare Prins Hendrikbrug goed in beeld te brengen.  ‘n Toegankelijke stad over weg en water, een stad vol historische pracht waar het voor bezoekers goed toeven is; een stad die ook de pleziervaarder goed ontvangt en ruimte biedt,  de stad die in 2018 Culturele Hoofdstad is en graag de optimale verbinding wil zijn tussen Friese meren, Dokkum en de Lauwersmeer.

Leeuwarden investeert in waterfront

Waterfront Leeuwarden

Waterfront Leeuwarden, investeren in de waterrijke hoofdstad van Fryslan

Een betere bereikbaarheid van het Leeuwarder waterfront en het versterken van de verbinding tussen water en stadsleven. Leeuwarden heeft alle reden om te investeren in een aantrekkelijker waterfront, zowel voor de watersporter als de toerist die watertoerist kan worden. Gemeente en provincie maken de komende twee jaar de uitvoering mogelijk van een aantal projecten langs het water; Leeuwarden Waterfront. Gedeputeerde Jannewietske de Vries en wethouder Isabelle Diks presenteerden vanmiddag de plannen waar bijna 1,5 miljoen euro mee gemoeid is; tweederde betaald door provincie Fryslân en eenderde door gemeente Leeuwarden. De zo gewenste Prins Hendrikbrug staat niet in het plan; de als bottleneck omschreven brug is aan de orde gekomen, maar voor Waterfront is het investeringsniveau van de nieuwe brug te hoog en de realisatietermijn te kort (2015- 2016). Wat gebeurt er wel de komende twee jaar?

Aanleg cruisseschepen

Een degelijke en goed voorziene aanlegplaats voor cruiseschepen aan de Snekertrekweg; het aantal van 25 cruiseschepen per jaar kan omhoog als de aanleg voor deze schepen in de stad beter wordt. Niet alleen komen er een aanlegsteiger en meerpalen, er komen vooral ook goede voorzieningen (vuilwater, drinkwater en afval) en wordt de op- en afstap naar de Snetertrekweg verbeterd. De aanlegsteiger kan als er geen cruiseschepen liggen, door de waterrecreatie worden gebruikt.

Blokhuispoort vanaf water ontsluiten

Rond de zonnige kant van de Blokhuispoort komt een zogeheten boardwalk met een terras aan het water; de steiger krijgt bovendien een elektrisch oplaadpunt. De bereikbaarheid van de Blokhuispoort vanaf het water wordt zo mogelijk vooruitlopend op de verbouwing van het monumentale gebouw in de loop van de komende jaren. Helaas staat in dit projectplan (nog) niet de verbinding van deze prachtige boardwalk van Blokhuispoort naar Beurs en Museumhaven- zoals in de aanloop naar het plan als optie is gesuggereerd door Stichting Museumhaven-  maar wellicht kan dat met steun van een aantal wakkere raadsleden alsnog gerealiseerd worden.

Doorvaart van en naar Groene Ster

De doorvaart van het centrum naar de Groene Ster en de Wielen wordt mogelijk door bij Schilkampen een doorsteek te maken. Het verbinden van Cammingahaburen met de stad is wezenlijk voor de beleving en de mogelijkheden van inwoners en waterrecreanten. Een andere routeverbetering zit in de brug van Goutum (in de Tearnsteryk) die wordt opgehoogd tot 1.50 meter om de sloepenroute naar Grou te verbeteren.

Stadsstrand

En jawel, Leeuwarden zou geen hippe stad zijn  als het geen stadsstrand krijgt! Het loungestrand, SUP-locatie, plek om SUPboards te stallen en aanlegplek om te chillen is bedacht op een klein gedeelte van de NDC- parkeerplaats (Sixmastraat), tegen het spoor en aan de Potmarge, dus op een paar honderd meter varen van de Museumhaven en Blokhuispoort. Het strand is een initiatief van Greenjoy dat onder meer de elektrische sloepen bij de Beursbrug verhuurt; het is het enige project binnen Waterfront dat mede door een private partij betaald wordt.

Naast deze projecten wordt geinvesteerd in betere promotie en acquisitie; zo komt er in elk geval weer een nieuwe waterkaart van Leeuwarden en omgeving.

Relatie met PH- brug

Leeuwarden wordt door met de projecten aantrekkelijker voor de watersporter en voor de toerist die het water wil ontdekken. Het plan is (weer) een stap om de potentie van het water beter te benutten. Er kan meer, veel meer om de economische potentie van het water in de stad op te krikken; wensen zijn en blijven er. Meer op- en afstapplaatsen voor de bootvaarder die de stad wil verkennen of een terrasje wil pakken, ophoging van onzinnig lage bruggen in de Potmarge en natuurlijk een beweegbare Prins Hendrikbrug. Over de brug zegt het Waterfrontplan: “Mocht de Prins Hendrikbrug op termijn vervangen worden, dan sluiten de gerealiseerde pojecten daar goed op aan.”

 

 

Initiatief PH- brug aanleiding breed onderzoek

Het burgerinitiatief Beweegbare Prins Hendrikbrug van Museumhaven Leeuwarden heeft geleid tot een volgende stap. Een brede meerderheid sloot zich in de Leeuwarder raad aan bij een motie gisteravond van D’66 en PvdA die het College opdraagt voor september a.s. een breed onderzoek te doen naar effecten en kosten van de beweegbare brug en de oostelijke vaarroute.

Waardering

De eerste stap is gezet; Museumhaven Leeuwarden is tevreden met deze voorlopige uitkomst en heeft waardering voor de wijze waarop gemeenteraad, College en griffie met haar initiatief zijn omgegaan. Er is werk aan de winkel, voor het College maar ook voor Musumhaven Leeuwarden om te kijken waar zij kan bijdragen aan het gevraagde onderzoek. In september 2015 moet het onderzoek klaar zijn en kan de gemeenteraad zich buigen over de uitkomsten; aansluitend wordt bekeken wat de volgende, concrete stap wordt.

Provincie

Vandaag volgt meteen weer een volgend spannend moment in de weg die moet leiden tot de beweegbare PH- brug: de beantwoording van de schriftelijke vragen die door de Provinciale Statenfractie van D66 zijn gesteld aan het huidige College van Gedeputeerde Staten over haar standpunt inzake het beweegbaar maken van de PH- brug en de mogelijke steun van de provincie aan de gemeente.

De volledige motie zoals op maandag 13 april 2015 is aangenomen: Motie burgerinitiatief BeweegbarePrins Hendrikbrug