Ambulant

In 1909 heeft Jetze de Groot, domicilie te Workum, de klipper Ambulant laten bouwen bij de werf Gaastmeer. Meetnummer S914N op 29 okt 1909. Het schip was 29.32 mrt. lang en 5.46 mrt breed, de waterverplaatsing was 164,509 ton.

In 1938 komt Jetze de Groot te overlijden als vrijgezel.
Het schip is in 1938 overgegaan naar Age de Groot die op dat moment knecht was,  Age is het neefje van Jetze.
In dat zelfde jaar is het schip opnieuw gemeten en stond toen geregistreerd in Amsterdam met meetnummer A9946N. De meting was op 11 juli 1938 te Zaandam, rond deze tijd is er ook een lamme-arm op het schip geplaatst.

Op 26 oktober 1950 werd de Ambulant opnieuw gemeten. District Groningen meetnummer G8061N. De nieuwe meting was het gevolg van het inbouwen van een 60 pk Kromhout, deze kwam uit de reddingsboot de Insulinde. De Ambulant had tot aan de Kromhout, nog een zijschroef (lamme –arm). De schroefas was niet helemaal op de juiste hoogte geplaatst waardoor het schip leeg, vrijwel geen achteruit had. De schroef zat veel te hoog. In 1954 heeft de Ambulant een brandmerk gekregen brandmerknummer 196 B Sneek 1954. De Ambulant is op 2 augustus 1961 opnieuw gemeten, meetnummer G10736N. Het schip is toen 8,80mtr verlengd, het mastdek is eruit gehaald en de dekken zijn verhoogd of wel Kalffsdekken, zodat ze meer lading kon vervoeren. Waarschijnlijk is er toen ook een nieuwe motor ingekomen. Een 125 pk Bohn & Kahler, uit de spits Seppia (bouwjaar 1955, domicilie Stavoren).

In 1978 werd de Ambulant verkocht aan Wouter Freeling. In 1986 werd hij uit de vaart genomen en verkocht als recreatieschip aan St. Atelierschip. In 1988 is het schip ingekort tot oorspronkelijke lengte. In 2013 hebben Siete Meeter en Sietske Meeter-Boonstra het schip gekocht en het weer naar de originele staat van 1909 teruggebracht.