Maarten

Een bijzonder schip, en dat is het: de stoomsleper Maarten. De geschiedenis van deze stoomsleepboot begint in 1926 als bouwnummer 158 haar bestaan bij N.V. scheepswerf Gebrs. v.d. Werf te Deest (Gld.), al waar zij voor rekening van de gebroeders Cornelis Hendrikus & Adriaan Bos wordt gebouwd onder de naam Cor Adri.

Later is het schip naar Amsterdam verkocht en voer vervolgens als Luise in het Ruhrgebied, waarna zij opnieuw werd doorverkocht en als Ido II onder commando van J.Kremer kwam,die op dat ogenblik nog een stoomboot had, n.l. de Lauwerzee. De heer Kremer voer er slechts 1 jaar mee, waarna de boot bij een sloperij in Hendrik Ido Ambacht kwam, die de boot gebruikte om stoom te leveren aan installaties van het bedrijf.

Dit lijkt het einde te worden van de voormalige Cor Adri, een einde zoals helaas zoveel stoomboten is overkomen. Totdat de boot bij de sloperij opnieuw werd ontdekt door de heer D.L.H. Smit uit Kinderdijk, de toenmalige directeur van I.H.C Holland, die enthousiast geworden door het opknappen van de Volharding 1 t.b.v. Museum Prins Hendrik, zelf ook op zoek ging naar een stoomboot.

Zo belande de Ido II in Kinderdijk bij fam. Smit, wat volgens zeggen van de huidige eigenaar Henk van Duuren nog steeds het beste is wat zijn boot is overkomen. De familie Smit heeft namelijk kosten nog moeite gespaard om de boot weer in de oude staat te brengen, wat uiteindelijk de redding van deze prachtige stoomsleper is geworden. Want volgens dhr. Van Duuren was de boot toen hij haar kocht nagenoeg vaarklaar ondanks het feit, dat zij na de verkoop door de familie Smit in 1975 stil had gelegen. Slechts de schoorsteen bleek in 1980 te moeten worden vernieuwd, hetgeen gebeurde in Lemmer, waar Henk van Duuren een plaatsje had gevonden aan de Turfkade bij Van Brug’s machinefabriek van Sjoerd van Brug.

Inmiddels is de stoomsleepboot Maarten ondergebracht in de “Stichting Stoomsleepboot Maarten” en goedgekeurd door Lloyds Register, Scheepvaartinspectie en Internationale Vereniging het Rijnvaartregister.