Stichting Museumhaven

Stichting Museumhaven Leeuwarden is in 2005 opgericht en heeft een actief bestuur, dat bestaat uit bewoners en eigenaren van schepen in de haven en mensen van buiten de haven. De stichting is sinds mei 2014 eigenaar van de voormalige beurtvaarder Stanfries X, ook bekend als schip van Sint & Piet..

Doelen van de stichting

Stichting Museumhaven heeft als belangrijkste doelen het behoud van historische bedrijfsvaartuigen, het verzamelen, vastleggen en in brede zin uitdragen van de cultuur- historie op en aan het water, het stimuleren van kunst & cultuur als verbindend element tussen water en land en het verbeteren van de bevaarbaarheid van Leeuwarden met als speerpunt een nieuwe, weer beweegbare Prins Hendrikbrug.

Stanfries X

Stichting Museumhaven Leeuwarden wil met de haven en met haar vlaggenschip Stanfries X  een actieve rol spelen in de stad en stelt haar schip voor verhuur ter beschikking aan inwoners, bedrijven, instellingen en organisaties in Leeuwarden en omgeving. Daarnaast nodigt zij anderen uit om samen met de Museumhaven te werken aan het besef van de betekenis van water als levensader voor stad en provincie, toen & nu.