Tagarchief: 2018

23 Maart: behandeling burgerinitiatief Beweegbare PH- Brug

Leeuwarden- Maandag 23 maart a.s. is een historische dag voor Leeuwarden: op de politieke agenda staat de behandeling van het burgerinitiatief voor een nieuwe, beweegbare Prins Hendrikbrug in hartje binnenstad. Aanvang van het voor publiek toegankelijke debat is om 19.00 uur, Raadszaal, Hofplein 38.

Op 18 december 2014 diende de Stichting Museumhaven Leeuwarden het burgerinitiatief formeel in bij de voorzitter van de raad, burgemeester F. Crone. De Stichting verzoekt de politiek om de huidige vaste brug te vervangen door een beweegbare brug. Daarmee wordt de historische situatie hersteld en is de oostelijke doorvaart door de stad weer mogelijk. In 1969 is de draaibare Prins Hendrikbrug in hartje centrum onnodig  vervangen door een vaste brug en nam Leeuwarden afscheid van de functie van haar historische waterrijke infrastructuur, die tot opkomst, ontwikkeling en bloei van de stad heeft geleid. De beweegbare brug is sinds ’69 vaak bedacht in nieuwe vergezichten en concepten, maar realisatie is er nooit van gekomen.

De belemmering zorgt sinds 1969 voor een statische oostzijde van de binnenstad –tussen de brug en de Blokhuispoort-, belemmert een vlotte doorvaart van Grouw naar Leeuwarden, Dokkum en Lauwersmeer, verhindert initiatieven als dagelijkse rondvaarten tussen Leeuwarden, Prinsenhof, Alde Feanen en Grouw en stagneert verdere (sociaal)economische en recreatieve ontwikkeling in en om de stad.

Een ideaal moment

Een nieuwe en beweegbare brug optimaliseert de waterrijke infrastructuur en biedt een goede mogelijkheid een herkenbare entree van station naar binnenstad te creëren. De Friese hoofdstad heeft met Culturele Hoofdstad 2018 in het vooruitzicht een prachtige kans en het een ideale moment om de international bejubelde waterrijke infrastructuur,  de entree en de ruimtelijke kwaliteit van de binnenstad in een klap te verbeteren. Al decennia lang rouleren plannen om de brug weer beweegbaar te maken; Stichting Museumhaven Leeuwarden meent dat dit het ideale moment is het besluit tot realisatie daarvan te nemen.

Veel steun

Stichting Museumhaven Leeuwarden heeft voor het initiatief veel steun mogen ontvangen van inwoners, bedrijven, watersporters, vertegenwoordigers van Hiswa, KNWV en Recron en natuurlijk de Leeuwarder watersportverenigingen en – bedrijven. Dank daarvoor!

 

 

Binnenkort burgerinitiatief beweegbare brug

Voorzitter Chris Borsten van Stichting Museumhaven Leeuwaarden heeft gisteravond het burgerinitiatief aaangekondigd voor een beweegbare Prins Hendrikbrug tijdens het Politiek Podium in de gemeenteraad.

Museumhaven Leeuwarden heeft steun uit brede kring om het initiatief over enkele weken in te dienen; de argumenten zijn helder:

  • Herstellen van de oostelijke vaarroute door Leeuwarden;
  • Verbetering van de doorvaart vanuit Grou door Leeuwarden naar Dokkum en verder naar de Lauwersmeer;
  • Ontsluiten en ontwikkelen van de oostkant van de Leeuwarder binnenstad tussen Harmonie en Blokhuispoort;
  • Weer volledig gebruik kunnen maken van de bestaande rijke infrastructuur van grachten en kanalen in Leeuwarden uit zowel stedenbouwkundige als economische overwegingen;
  • Een beweegbare Prins Hendrikbrug is een voorwaarde voor verdere dynamische en kwalitatieve ontwikkeling van de stad, die darmee ook een breed, provinciaal belang dient.

Binnenkort is het tijd het burgerinitiatief in te dienen, om de beweegbare Prins Hendrikbrug ook daadwerkelijk voor 2018 gereed te hebben.