Tagarchief: Culturele Hoofdstad 2018

Recht uit het hart: zorgen om lege kades in de stad

In de LC vandaag een ingezonden brief van Leeuwarder schepenliefhebber Lourens Touwen onder de veelzeggende titel Bang voor lege kades in de stad.” Zorgen uit het hart.

Als overheden geen actie ondernemen, bijvoorbeeld om een garantiestelling te verlenen naar banken, is ons het mooie deel van ons varende erfgoed straks verdwenen schrijft hij. Varend erfgoed in de vorm van oude (woon)schepen, die zich zo goed verhouden tot de oude huizen aan de kades, die bij elkaar horen omdat ze elkaars verhalen vertellen en verklaren. Verhalen over de wal en het schip, de kade en de handel, de schoonheid van sierlijke lijnen, van ontwerp en  ambacht, die net zo treffend is opgeschreven in het fraaie boek ‘Tussen twee bruggen’ van Henk de Vries over het wel en wee aan de Leeuwarder Emmakade tussen Eerste en Tweede Kanaalsbrug.

Doordat scheepseigenaren zich geconfronteerd zien met de weigerachtigheid van Nederlandse banken om een scheepshypotheek te verstrekken, daalt de waarde van het varend erfgoed steeds verder en worden ze daarmee aantrekkelijk voor buitenlandse kopers. Een deel van het bijzondere, waardevolle culturele varende Nederlandse erfgoed verdwijnt zo naar landen als Engeland en Frankrijk. Want als schipliefhebbende enthousiasteling die graag wil kopen of als eigenaar kun jij de schone waarde wel inzien van een schip, maar met culturele schoonheid tik je geen normaal betaalbare hypotheek af. Om daaraan tegemoet te komen zou de overheid een zogeheten hypotheekgarantieregeling in het leven kunnen roepen om banken meer zekerheid te verlenen. Museumhaven Leeuwarden steunt het idee omdat ook het bestuur van stichting Museumhaven ziet en hoort dat dit probleem alleen maar nijpender wordt.

Met de volle aandacht en waardering dit jaar van heel veel mensen van elders voor onze Culturele Hoofdstad 2018, hebben ook veel inwoners van Leeuwarden de waarde van de monumentale schoonheid van hun eigen stad weer herontdekt. Wij hopen dat de ook economische waardering van die schoonheid een wake up call mag zijn voor beleidsmakers om ook het varende erfgoed concrete steun in de rug te geven.

 

Vanavond 3 juli: indienen motie beweegbaar maken PH- brug…het wordt spannend!

Een bijzonder politiek moment: vanavond dienen een aantal partijen in de Leeuwarder gemeenteraad een motie in om het College op te roepen de plannen om de Prins Hendrikbrug weer beweegbaar te maken, op korte termijn in gang te zetten. De motie voorziet in het aanvangen van de uitvoering begin 2019, net na het Culturele Hoofdstadjaar. Krijgt Leeuwarden in 2019, 50 jaar na het afsluiten van de doorvaart, een nieuwe beweegbare Prins Hendrikbrug?

Het worden spannende weken, want zal de oproep van de indieners van het burgerinitiatief om de brug beweegbaar te maken, aanslaan bij een meerderheid in de raad? Keert de levendigheid in het Museumhavengebied weer terug, stemt de meerderheid in met een architectonisch mooie brug voor de recreatievaart? Zal bootliefhebbers straks echt weer een alternatief hebben om niet over het Van Harinxmakanaal te hoeven en veilig door de stad te varen als deel van de staande mastroute? Zullen inderdaad ondernemers hun kansen grijpen om langs het bevaarbare water activiteiten te ontplooien?

D66, PAL Groen Links, Verenigd Links, FNP, en Lijst Pier Tilma dienen de motie in om het College te bewegen tot actie nu de middelen er zijn . Ook Museumhaven Leeuwarden vaart wel bij de beweegbare Prins Hendrikbrug, die kwaliteit, leefbaarheid en levendigheid terugbrengt op het water, op de kades en in dit deel van de binnenstad. Het plan past bovendien naadloos in een integrale aanpak van de binnenstad, zoals het College dat deze maanden aan het voorbereiden is.

Omrop Fryslân bracht de motie vanochtend al ter sprake in haar radioprogramma:  http://www.omropfryslan.nl/utstjoering/fryslan-fan-e-moarn-fan-3-july-2017-0600

Studenten Politecnico prijzen belang grachten & open brug

Leeuwarden- ARK Fryslan organiseerde op donderdag 13 november Studio LWD2018 met ca. 40 internationale studenten van de Politecnico di Milano en hun deeltijd hoogleraar Marc A.Visser, tevens directeur van Hûs en Hiem. De studenten presenteerden hun onderzoek naar de impact van 14 voormalige Culturele Hoofdsteden op steden en inwoners en die Leeuwarden kan leren als Culturele Hoofdstad 2018.

Gebruik infra van grachten

Zorg dat je gedragen wordt door je inwoners, blijf vooral jezelf, maak gebruik van bestaande gebouwen en ga meer, veel meer met jullie infrastructuur van grachten en kanalen  doen, is samengevat hun boodschap. En: zorg dat wat je doet, een goede nalatenschap vormt voor je stad en haar inwoners. De studenten werken de komende maanden hun suggesties voor Leeuwarden verder uit. Marc Visser en diverse studenten zien grote kansen in de infrastructuur van grachten en kanalen, zeker als de Prins Hendrikbrug weer beweegbaar wordt.

Brug is voorwaarde

Marc Visser verwoordde desgevraagd de roep om het vervangen van de brug heel duidelijk: “…het is een destijds grote misser geweest, die je zo snel mogelijk moet herstellen. Juist een beweegbare brug is van groot belang voor verdere ontwikkeling van Leeuwarden. Maak de cirkel van bevaarbare grachten weer rond.” De directeur van Hûs en Hiem neemt de Prins Hendrikbrug mee in het nadere onderzoek dat zijn studenten de komende twee maanden gaan doen, juist omdat hij de nieuwe beweegbare brug als belangrijke voorwaarde ziet voor kansrijke ontwikkeling en als wezenlijk onderdeel van een goede, herkenbare entree van vanaf het station naar de stad.