Tagarchief: Provinciale Staten

Initiatief PH- brug aanleiding breed onderzoek

Het burgerinitiatief Beweegbare Prins Hendrikbrug van Museumhaven Leeuwarden heeft geleid tot een volgende stap. Een brede meerderheid sloot zich in de Leeuwarder raad aan bij een motie gisteravond van D’66 en PvdA die het College opdraagt voor september a.s. een breed onderzoek te doen naar effecten en kosten van de beweegbare brug en de oostelijke vaarroute.

Waardering

De eerste stap is gezet; Museumhaven Leeuwarden is tevreden met deze voorlopige uitkomst en heeft waardering voor de wijze waarop gemeenteraad, College en griffie met haar initiatief zijn omgegaan. Er is werk aan de winkel, voor het College maar ook voor Musumhaven Leeuwarden om te kijken waar zij kan bijdragen aan het gevraagde onderzoek. In september 2015 moet het onderzoek klaar zijn en kan de gemeenteraad zich buigen over de uitkomsten; aansluitend wordt bekeken wat de volgende, concrete stap wordt.

Provincie

Vandaag volgt meteen weer een volgend spannend moment in de weg die moet leiden tot de beweegbare PH- brug: de beantwoording van de schriftelijke vragen die door de Provinciale Statenfractie van D66 zijn gesteld aan het huidige College van Gedeputeerde Staten over haar standpunt inzake het beweegbaar maken van de PH- brug en de mogelijke steun van de provincie aan de gemeente.

De volledige motie zoals op maandag 13 april 2015 is aangenomen: Motie burgerinitiatief BeweegbarePrins Hendrikbrug

 

PH- brug beweegbaar: D66 Fryslan roept provincie op zich in te zetten

De nieuwe fractie van D66 in Provinciale Staten heeft bij  monde van fractievoorzitter Margreet Mulder de provincie en alle statenfracties opgeroepen zich in te zetten voor het weer beweegbaar maken van de Prins Hendrik- brug.

De provincie zet zich al jarenlang in voor verbetering van Friesland, onder meer met het Friese Merenproject. De beweegbare PH- brug past in die gedachte omdat zij hoofdstd Leeuwarden, Dokkum en Lauwersmeer voor veel watersporters dichterbij brengt en . Voor de provinciale D66- fractie alle reden het initiatief uit de hoofdstad van harte aan te bevelen bij alle andere fracties en het nieuwe provinciebestuur.

Maandagavond 30 maart a.s.debatteert de raad met het Leeuwarder College over het plan om Leeuwarden weer een beweegbare Prins Hendrikbrug te geven en zo ook de binnenstad een entree van betekenis te geven.