Tagarchief: provincie

Centralisatie brugbediening in gemeenteraad 09-11

Vandaag, 9 november, bespreekt de gemeenteraad van Leeuwarden (o.a.) het voorstel voor centralisatie van de brugbediening in de gemeente en omliggende dorpen. Provincie Fryslân en gemeente werken samen aan het verbeteren van de brugbediening voor de recreatievaart, door afstemming van openingstijden, het afschaffen van pauzes en het ‘klompgeld’ en het zoveel mogelijk centraal bedienbaar maken van bruggen. Een complexe operatie, die inzichtelijk is gemaakt in het uitgebreide Projectplan dat door het Provinciale Friese Merenprojectbureau is gemaakt. Voor wie het gesprek in de raad wil bijwonen, het begint om 21.00 uur en meer informatie vindt u hier.

Debat PH- brug beweegbaar: een stap verder

Gisteravond was ‘t debat in de raad over het burgerinitiatief Beweegbare Prins Hendrikbrug. Over twee weken gaat het verder naar de besluitvormende fase. 

In het debat spreken eigenlijk alle partijen hun waardering uit voor het ingediende initiatief; het is immers een onderwerp dat al heeel lang boven de politieke tafel zweeft, maar nooit verder kwam dan dat. Stelligheid dat de brug er moet komen is er, onder andere bij D66, PAL Groen Links , Verenigd Links en bij NLP- voorman Feddema; tijdens het debat sluit ook FNP- voorman Tilma zich met waarderende woorden aan bij het initiatief, hij wijst op de breed gedeelde maatschappelijke behoefte van de brug.

CDA, VVD en CU zijn geen voorstander, omdat ze het probleem van financiering zien. Wethouder Koster komt evenals twee weken geleden tot de conclusie dat eigenlijk iedereen de beweegbare brug wel wil, ook gezien de enorme verbetering van de stedelijke kwaliteit. Het belang voor stad en provincie komt menigmaal op tafel, de vraag is of en hoe de provincie dat belang concreet wil maken.

Hoe nu verder? Het gaat om het geld en daar vraagt de wethouder duidelijkheid in. In de komende twee weken zal er overlegd worden voor en achter de schermen om te kijken hoe een motie zoals D66 die al heeft benoemd, er uit kan gaan zien en welk onderzoek het College verder zou moeten doen alvorens nader te besluiten. Spannende weken, er is werk aan de winkel bij politiek en initiatiefnemers.

 

PH- brug beweegbaar: D66 Fryslan roept provincie op zich in te zetten

De nieuwe fractie van D66 in Provinciale Staten heeft bij  monde van fractievoorzitter Margreet Mulder de provincie en alle statenfracties opgeroepen zich in te zetten voor het weer beweegbaar maken van de Prins Hendrik- brug.

De provincie zet zich al jarenlang in voor verbetering van Friesland, onder meer met het Friese Merenproject. De beweegbare PH- brug past in die gedachte omdat zij hoofdstd Leeuwarden, Dokkum en Lauwersmeer voor veel watersporters dichterbij brengt en . Voor de provinciale D66- fractie alle reden het initiatief uit de hoofdstad van harte aan te bevelen bij alle andere fracties en het nieuwe provinciebestuur.

Maandagavond 30 maart a.s.debatteert de raad met het Leeuwarder College over het plan om Leeuwarden weer een beweegbare Prins Hendrikbrug te geven en zo ook de binnenstad een entree van betekenis te geven.