Tagarchief: varend erfgoed

Recht uit het hart: zorgen om lege kades in de stad

In de LC vandaag een ingezonden brief van Leeuwarder schepenliefhebber Lourens Touwen onder de veelzeggende titel Bang voor lege kades in de stad.” Zorgen uit het hart.

Als overheden geen actie ondernemen, bijvoorbeeld om een garantiestelling te verlenen naar banken, is ons het mooie deel van ons varende erfgoed straks verdwenen schrijft hij. Varend erfgoed in de vorm van oude (woon)schepen, die zich zo goed verhouden tot de oude huizen aan de kades, die bij elkaar horen omdat ze elkaars verhalen vertellen en verklaren. Verhalen over de wal en het schip, de kade en de handel, de schoonheid van sierlijke lijnen, van ontwerp en  ambacht, die net zo treffend is opgeschreven in het fraaie boek ‘Tussen twee bruggen’ van Henk de Vries over het wel en wee aan de Leeuwarder Emmakade tussen Eerste en Tweede Kanaalsbrug.

Doordat scheepseigenaren zich geconfronteerd zien met de weigerachtigheid van Nederlandse banken om een scheepshypotheek te verstrekken, daalt de waarde van het varend erfgoed steeds verder en worden ze daarmee aantrekkelijk voor buitenlandse kopers. Een deel van het bijzondere, waardevolle culturele varende Nederlandse erfgoed verdwijnt zo naar landen als Engeland en Frankrijk. Want als schipliefhebbende enthousiasteling die graag wil kopen of als eigenaar kun jij de schone waarde wel inzien van een schip, maar met culturele schoonheid tik je geen normaal betaalbare hypotheek af. Om daaraan tegemoet te komen zou de overheid een zogeheten hypotheekgarantieregeling in het leven kunnen roepen om banken meer zekerheid te verlenen. Museumhaven Leeuwarden steunt het idee omdat ook het bestuur van stichting Museumhaven ziet en hoort dat dit probleem alleen maar nijpender wordt.

Met de volle aandacht en waardering dit jaar van heel veel mensen van elders voor onze Culturele Hoofdstad 2018, hebben ook veel inwoners van Leeuwarden de waarde van de monumentale schoonheid van hun eigen stad weer herontdekt. Wij hopen dat de ook economische waardering van die schoonheid een wake up call mag zijn voor beleidsmakers om ook het varende erfgoed concrete steun in de rug te geven.

 

Dien uw inzending varend erfgoed in voor It Moaiste fan Fryslan

Liefhebbers van varend erfgoed kunnen niet achter blijven nu ook de LC vandaag de oproep om Alles Dat Vaart een plek te geven in de verkiezing van het mooiste van onze provincie, wereldkundig heeft gemaakt. Dis dien uw inzending voor ‘t mooiste varende erfgoed in en laat minimaal het varend erfgoed onlosmakelijk onderdeel zijn van Friesland!

Kijk op: http://itmoaistefan.frl/

LC 15 april 2017 It Moaiste fan FRL

Nieuwe wet vestigt aandacht op varend erfgoed

 

Erfgoedlijst

Varend efgoed moet behouden blijven, vindt Tweede Kamer met nieuwe wet in de hand

Op initiatief van het Sneker Tweede Kamerlid Jaques Monasch heeft de Kamer gisteren de Erfgoedwet aangenomen. Doel van de wet is onder meer de uitstroom van varend erfgoed uit Nederland tegen te gaan. Nederlandse wetgeving (met name het Bouwbesluit) is sternger dan wetgeving in ons omringende landen. Regelmatig verdwijnt een bijzonder historisch schip de grens over door minder regels en lagere kosten elders.

Behoudsorganisaties van varend erfgoed, waaronder Stichting Museumhaven Leeuwarden, hebben in een uitgebreide notitie bij de Tweede Kamer gepleit voor meer aandacht voor varend erfgoed in wetten als het Bouwbesluit en afstemming tussen  ministeries. Het lijkt er op dat de Kamer zich met de nieuwe wet en een op te stellen Erfgoedlijst sterk wil maken voor beter behoud van bijzondere schepen, zoals bijvoorbeeld in Museumhaven Leeuwarden de voormalige beurtvaarder Stanfries X, de stoomsleper Maarten, de Walschokker WUTA en de diverse skutsjes en tjalken.

Een versoepeling van het Bouwbesluit zou een volgende stap zijn om het unieke karakter van al het erfgoed te behouden. De zienswijze van de Kamer dat aantrekkelijke historische schepen in museumhavens net als historische gebouwen aantrekkelijk zijn voor een stad door, wordt uiteraard van harte ondersteund door Museumhaven Leeuwarden.