Museumhaven

Leeuwarden eert geschiedenis met eigen Museumhaven

De wens voor een eigen museumhaven in Leeuwarden, komt uit politiek en bestuurlijke hoek. Rond 2000 worden de plannen openbaar en overal in het land worden museumhavens bezocht. De Willemskade vormt een mooie locatie voor de nieuwe haven; de gemeente wil het gebied opnieuw inrichten en verfraaien. De Museumhaven past uitstekend in dat beeld.

In 2004 wordt de kade opnieuw bestraat en worden voorzieningen getroffen om historische schepen te kunnen afmeren. Op deze prachtige plek aan de zuidoostkant van de binnenstad, eert Leeuwarden haar historische band met scheepvaart, schepen en het transport over water. In 2005 wordt Museumhaven Leeuwarden officieel geopend.

Museumhaven historische schepen Leeuwarden

Het logo van Stichting Museumhaven Leeuwarden

Stanfries X

Het eerste schip dat de haven binnenvaart, is de zorgvuldig gerestaureerde Stanfries X. Het voormalige stoom- beurtschip is het paradepaardje van de naast de Willemskade gevestigde Friesland Bank. De bank, ooit ontstaan uit een aantal fusies verstevigt met investering in de restauratie van het schip haar band tussen bank, historie en de stad.

Stanfries X Leeuwarden

176 Ton pracht & passie, varend monument vol verhalen en trots boegbeeld van Museumhaven Leeuwarden

De voormalige zuivelbank en de gemeente vinden elkaar in de Museumhaven: voor de een passende plek in het hart van de stad die refereert aan vroeger tijden, voor de ander de referentie naar handel en wandel uit vervlogen tijden met een prachtig visitekaartje dat pal naast het eigen hoofdkantoor in de haven is afgemeerd.

Al snel volgen veel andere fraaie schepen, tjalken, luxe motorschepen, beurtvaarders, slepers, een stoomsleper, een Hasselter Aak en een Waalschokker. Samen vormen ze een waardevolle collectie bedrijfsvaartuigen. Op de schepen– pagina’s staan ze uitgebreid beschreven.

Schrik om het hart

In 2013 verandert de situatie in de haven als Friesland Bank opgaat in Rabobank. Even lijkt het er op  dat de trotse Stanfries X verkocht gaat worden. Bewoners van de Museumhaven slaat de schrik om het hart en besluiten het gesprek aan te gaan met Friesland Bank- eigenaar FB Oranjewoud om dat onheil te voorkomen. Vele gesprekken later en na de toegezegde steun van Gemeente Leeuwarden, wordt het schip in mei 2014 feestelijk en voor een euro symbolisch overgedragen aan Stichting Museumhaven Leeuwarden.

Blijdschap en vrolijke gezichten in de haven, want mede dankzij FB Oranjewoud en Gemeente Leeuwarden is Stanfries X bewaard voor de stad. Dankzij hen, Notariskantoor Van der Hem, verzekeraar EOC, Coffee Central en het Shantykoor Leeuwarden wordt 17 mei 2014 een heugelijke dag.

Overdracht Stanfries X aan Museumhaven

Leeuwarden, 17 mei 2014: de formele overdracht van Stanfries X door FB Oranjewoud aan Stichting Museumhaven Leeuwarden

Intocht Sinterklaas

Wat zeker niet verandert, is de traditionele functie van Stanfries X als Pakjesboot tijdens de jaarlijkse intocht van Sinterklaas, die al decennialang georganiseerd wordt door Stichting Sinterklaas Intocht Leeuwarden.

Nieuwe koers

Met de overdracht van Stanfries X neemt Stichting Museumhaven een aantal belangrijke besluiten: de komende jaren zal zij de Museumhaven nadrukkelijker in beeld brengen, meer aandacht vragen voor het behoud van historische bedrijfsvaartuigen en in de haven & op boegbeeld en vlaggeschip Stanfries X volop ruimte bieden aan kunst & cultuur. Bovendien krijgen inwoners, bedrijven, verenigingen en organisaties in Leeuwarden de gelegenheid Stanfries X te huren voor vergaderingen, bijeenkomsten en trainingen.